2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ERASMUS+ (SMP 2023)

Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές/τριες Erasmus+,

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για "Πρακτική Άσκηση Erasmus+" μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ERASMUS+ SMP 2023 να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 06/12/23, αφού θα έχουν ενημερωθεί από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τα ακόλουθα θέματα:

Για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις προτεραιότητες, τις επιλέξιμες χώρες προορισμού, τους επιλέξιμους τύπους οργανισμούς-φορείς υποδοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής (βλ. την ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ)
Για τα κριτήρια μοριοδότησης
Για τα μηνιαία ποσά επιχορηγήσεων ανά χώρα προορισμού
Για τους τρόπους απόδειξης γλωσσομάθειας, χειρισμού Η/Υ κ.α.


Ο Φάκελος Υποψηφιότητας του/της ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ πρέπει να συμπεριλαμβάνει, κατά σειρά τοποθέτησης στο Φάκελο Υποψηφιότητας τα παρακάτω:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την ΠΡΑΚΤΙΚΗ (SMP) 2023-2024 συμπληρωμένη ηλεκτρονικά ενώ η πρωτότυπη αίτηση θα πρέπει να είναι εκτύπωση διπλής όψης (μπρος-πίσω). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

2. Motivation Letter (αγγλικά) – οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+. Στην αίτηση σας καταγράφετε επιγραμματικά τους λόγους και σε ξεχωριστή σελίδα την ανάλυση τους.

3. Τεκμήρια γλωσσομάθειας – απλά φωτοαντίγραφα του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια βρίσκεται στην διαδικασία εκμάθησης ξένης γλώσσας, παρακαλούμε όπως μας καταθέσει σχετική βεβαίωση.

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση

5. Βιογραφικό Σημείωμα

6. Βεβαίωση σπουδών (αίτημα στη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας μέσω του Φοιτητολογίου σημειώνοντας στο πεδίο Σχόλια ”ERASMUS”).
Για Υποψ. Διδάκτoρες: βεβαίωση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (το αίτημα κατατίθεται απευθείας στην γραμματεία του τμήματος σας) & προσκόμιση βεβαίωσης επιβλέποντος καθηγητού

7. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας
(αίτημα στη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας μέσω του Φοιτητολογίου σημειώνοντας στο πεδίο Σχόλια ”ERASMUS”)
προαιρετικό: πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή με κατάλογο μαθημάτων των οποίων περιμένει τα αποτελέσματα σύντομα

8. Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. Εάν το γράμμα αποδοχής δεν κατατεθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να κατατεθεί σε αργότερο χρόνο. Θα ενημερωθείτε για το διάστημα υποβολής του γράμματος με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δείτε το υπόδειγμα συμπλήρωσης του γράμματος για να γίνει αποδεκτό το γράμμα αποδοχής σας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά της έως και 06/12/23 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ενώ σε επόμενο χρόνο και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν την αίτηση & τα δικαιολογητικά της και σε φυσική μορφή στο γραφείο Erasmus, που βρίσκεται στο κτήριο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα).

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την έγκριση τους από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων καθώς και την επικύρωση τους από την Επιτροπή Erasmus+.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ