Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμπεριλήφθηκε το έτος 2023 στη διεθνή κατάταξη CWUR

 

CWUR

 

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμπεριλήφθηκε φέτος στη διεθνή κατάταξη Center for World University Rankings (CWUR). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης, από τα 20.531 Ιδρύματα που αξιολογήθηκαν συνολικά, μόνο τα 2000 εξ αυτών διαμόρφωσαν τη λίστα "Global 2000" της CWUR, μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το οποίο κατέλαβε τη θέση 1768 για το έτος 2023.
Στόχος της διεθνούς κατάταξης CWUR είναι η αξιολόγηση και ταξινόμηση των Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο βάσει μιας σειράς παραμέτρων που καλύπτουν την αποτίμηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, του κύρους των μελών ΔΕΠ και της ποιότητας της έρευνας, δεδομένα τα οποία συλλέγονται από βάσεις όπως Web of Science, Clarivate Analytics’ Journal citation reports και λίστα Forbes Global.
Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για τη συστηματική προσπάθεια, τη μεθοδικότητα και τη σταθερή προσήλωση στο έργο τους, με αποτέλεσμα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Πίνακες κατάταξης CWUR: https://cwur.org/

#harokopio #cwur #huagr #globalcwur