Εφαρμογή σημαντικών δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

S SAVE ENERGY1

Στην υιοθέτηση και εφαρμογή καίριων δράσεων για τη διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας έχει προχωρήσει τα τελευταία έτη το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής που έχει χαράξει ως Πράσινο Πανεπιστήμιο και, παράλληλα, προσαρμοσμένο πλήρως στις διαμορφούμενες συνθήκες και στις επιταγές της ενεργειακής κρίσης.

Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε αυτό το ζωτικής σημασίας ζήτημα, αντικατοπτρίζεται πλήρως στην παρουσίαση για την Πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας 2016-2022, κατά τη διάρκεια της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων.

Μερικές από τις πιο σημαντικές δράσεις που αναφέρθηκαν, οι οποίες συνεισφέρουν δραστικά στη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, είναι η αντικατάσταση του πετρελαίου στη θέρμανση από φυσικό αέριο και η αντικατάσταση/αναβάθμιση σε μεγάλο ποσοστό των εγκαταστάσεων κλιματισμού και των λαμπτήρων φωτισμού με LED σε όλες τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον ενέργειες που υλοποιήθηκαν είναι η αναβάθμιση των υποδομών του Ιδρύματος, η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, η ετήσια προληπτική συντήρηση/ενδελεχής έλεγχος των εγκαταστάσεων (π.χ. κλιματιστικών, καυστήρων, κεντρικών μονάδων, παραθύρων κλπ.) και η ρύθμιση των θερμοκρασιών λειτουργίας τους για την ορθολογική τους χρήση.

Πολύ σημαντικός, επίσης, είναι ο ρόλος του ενεργειακού υπευθύνου, ο οποίος ορίστηκε με σκοπό τον ενεργειακό έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Η απενεργοποίηση των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι/-νες και φοιτητές/-τριες, αλλά και η εποχική διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας των κτιρίων/γραφείων, είναι μερικές ακόμα από τις δράσεις στις οποίες προχώρησε το Ίδρυμα, στο πλαίσιο της πολιτικής του για την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έχοντας πλέον θεμελιώσει την εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, θα συνεχίσει, με βάση την πολιτική που έχει χαράξει, να πρωταγωνιστεί στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην εμπέδωση της κουλτούρας για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ποιότητας Ζωής.