Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (υπ’ αριθ. 102821/19.10.2022 Προκήρυξη)

Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (υπ’ αριθ. 102821/19.10.2022 Προκήρυξη)

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης 
πατήστε εδώ