Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη" 2022-2023

Το τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προκηρύσσει 45 θέσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.
Στο πρόγραμμα προσφέρονται δύο (2) ειδικεύσεις:

  1. Τοπική Ανάπτυξη
  2. Διαχείριση Περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη.