Λειτουργία Φοιτητικού Εστιατορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Στα πλαίσια των ισχυόντων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

estiasi
1. Το εστιατόριο λειτουργεί από την 11η Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/ 24-09-2021) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».
2. Το εστιατόριο λειτουργεί με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, των οποίων η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για το σερβίρισμα σε πιάτο είναι η επίδειξη στο προσωπικό του εστιατορίου του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, η ισχύς του οποίου θα ελέγχεται με χρήση της εφαρμογής Covid Free GR.Παρακαλούμε όπως τα έχετε άμεσα διαθέσιμα προς έλεγχο.
4. Επιτρέπεται η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (takeaway) προς κάθε φυσικό πρόσωπο που το επιθυμεί, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής του.
5. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού σε πακέτο, στον εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο του εστιατορίου.
6. Η είσοδος στο εστιατόριο θα γίνεται αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο του κτιρίου. Η είσοδος στο εστιατόριο γίνεται υποχρεωτικά με χρήση μάσκας.
7. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του εστιατορίου. Η μάσκα αφαιρείται μόνο από τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν επιλέξει την επιτόπια κατανάλωση του γεύματος (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις) και μόνο κατά τη διάρκεια της σίτισης τους.
8. Κατά την είσοδο στο εστιατόριο, παρακαλούμε να κρατάτε τις απαραίτητες αποστάσεις και να ακολουθείτε πάντα τις σημάνσεις και οδηγίες.
9. Η παραμονή σας στον χώρο του εστιατορίου(είτε για επιτόπια κατανάλωση φαγητού είτε για παραλαβή του φαγητού σε πακέτο)παρακαλούμε όπως είναι η ελάχιστη δυνατή κάθε φορά.
10. Σας παρακαλώ να θυμάστε τους συνδαιτυμόνες σας. Συστήνεται η επιλογή του τραπεζιού (για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για επιτόπια κατανάλωση φαγητού) να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να γνωρίζετε τους ομοτράπεζούς σας.
11. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός του χώρου του εστιατορίου είναι 139 καθήμενοι και 15 όρθιοι προς εξυπηρέτηση. Ο μέγιστος αριθμός ανά τραπέζι είναι τα 10 άτομα. Στην περίπτωση που όλα τα καθίσματα καταληφθούν (εξάντληση μέγιστου αριθμού καθήμενων), τα άτομα στην αναμονή θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά με διανομή φαγητού σε πακέτο.
12. Οι ώρες σίτισης των φοιτητών από την 11η Οκτωβρίου 2021 θα είναι οι ακόλουθες: α) για όλες τις ημέρες, πρωινό κατά τις ώρες 08.00 - 09.00 π.μ., β) για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12.30 - 16.00 το μεσημεριανό και 18.00 – 20.30 το βραδινό, γ) για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, 12.00 - 15.30 το μεσημεριανό και 15.30 - 18.30 το βραδινό.

Παρακαλούμε να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και να συμμορφώνεστε με αυτές, για την ασφάλεια όλων μας!

 

Για το κείμενο της Ανακοίνωσης παρακαλώ πατήσε εδώ.