Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 … από κοντά!

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο!

 • imagesΈχει καταρτίσει πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, το οποίο γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 • Διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την παρουσία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο, τηρώντας τις οδηγίες της Πολιτείας και τους κανόνες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Φροντίζει για την τακτική καθαριότητα, απολύμανση και αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των κοινόχρηστων χώρων.
 • Προσαρμόζει τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 • Διατηρεί ενήμερο το ψηφιακό υλικο/διαλέξεις στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (eclass) και προτρέπει τους διδάσκοντες για παροχή πλούσιου ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού.

Τι πρέπει να κάνουμε...

Όλοι μαζί

 • Χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
 • Απολυμαίνουμε τακτικά τα χέρια μας στα σημεία απολύμανσης.
 • Συνεργαζόμαστε, επιδεικνύοντας υπομονή και κατανόηση, σε όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν ιδιαίτερα στην αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
 • Ενημερωνόμαστε για το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.
 • Τηρούμε τις οδηγίες του Πανεπιστημίου και της Πολιτείας.

...και πιο συγκεκριμένα...

Φοιτητές και Φοιτήτριές μας:

Κατά την προσέλευσή σας στο Πανεπιστήμιο παρακαλούμε:

 1. Να προσέρχεστε 15 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων σας.
 2. Να έχετε άμεσα διαθέσιμα ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. φοιτητική/ακαδημαϊκή ταυτότητα, ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) καθώς και ένα από τα ακόλουθα έγγραφα, κατά προτίμηση σε έντυπη μορφή:
  α) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εμβολιασμού, τουλάχιστον προ 14 ημερών ή β) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εμβολιασμού με μία (1) δόση, τουλάχιστον προ 14 ημερών, λόγω νόσησης ή γ) Πιστοποιητικό νόσησης, από τη διάγνωση της οποίας έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών και μικρότερο των 6 μηνών ή δ) Αρνητικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Test), που έχει διενεργηθεί έως 48 ώρες πριν την προσέλευση στο Πανεπιστήμιο.

Κατά την παραμονή σας στους εσωτερικούς χώρους παρακαλούμε:

 • Να καταγράφετε τη θέση/κάθισμα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια στην οποία κάθεστε χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο. Η πληροφορία αυτή θα διατηρείται στη Γραμματεία προσωρινά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19  και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
 • Να παραμένετε στην ίδια θέση/κάθισμα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια καθ'όλη την διάρκεια του μαθήματος/διάλεξης/εργαστηρίου.
 • Να παραμένετε στην ίδια θέση κατά την παραμονή σας στη Βιβλιοθήκη και στο Εστιατόριο του Πανεπιστημίου.
 • Να μη συνωστίζεστε στους διαδρόμους και λοιπούς εσωτερικούς χώρους.

...και έτσι…
     

Προλαμβάνουμε τη μετάδοση του κορονοϊού COVID-19.

Διευκολύνουμε την διαδικασία διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

 

Συμβάλλουμε όλοι ώστε να μη διακοπεί η δια ζώσης ακαδημαϊκή και φοιτητική ζωή!