Έναρξη Ηλεκτρονικών Εγγραφών Πρωτοετών 2021-2022

Είναι διαθέσιμη από 16.09.2021 η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr για να υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής ως απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνετε φοιτητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.  Οι ηλεκτρονικές εγγραφές στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ θα διαρκέσουν έως τις 24.09.2021 και ώρα 15.00μ.μ.
Η διαδικασία απαιτεί να εγγραφείτε στο Τμήμα επιτυχίας σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Παράλληλα σας ζητείται να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή.
Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε  ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτείστε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.eggrafes
Επιπλέον θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του προηγούμενου Τμήματος φοίτησης για τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Ενημερώνεσαι συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ: https://www.minedu.gov.gr/.

Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, μετά τις 27.09.2021, θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για τη διαδικασία οριστικοποίησης/ταυτόποιησης της εγγραφής σας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα για να αποκτήσετε την ιδιότητα φοίτησης.