26.04.2021 Ορκωμοσία των διδακτόρων του Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των διδακτόρων του Πανεπιστημίου μας θα πραγματοποιηθεί phd

με ηλεκτρονικό τρόπο τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 14.00.

Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.