Παράταση κατάθεσης αιτήσεων σίτισης έως τις 25 Απριλίου 2021

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων σίτισης έως τις 25 Απριλίου 2021.