Λειτουργία του Ιδρύματος στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρω στο σύνολο της Επικράτειας μέχρι 25.01.2021

Με βάση την  Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00..» (Β΄89) όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφέρονται τα μέτρα που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το χρονικό διάστημα από 18.01.2021 έως και 25.01.2021.

Ειδικότερα, τα ισχύοντα μέτρα παραμένουν τα ακόλουθα:

  • Τηλε-εκπαίδευση (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών)
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α κύκλου (προπτυχιακό)
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Ιδρύματος
  • Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σύμφωνα τα μέτρα που ισχύουν στους φορείς υποδοχής (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις)