Κατάθεση αιτήσεων σίτισης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τις φοιτήτριές μας  ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σίτισης ηλεκτρονικά ως τις 2/11/2020 στην εφαρμογή που βρίσκεται στο portal.hua.gr: Για τον φοιτητή>Σίτιση>Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (https://portal.hua.gr/?p=186)