25.09.2020 Ορκωμοσία των διδακτόρων του Πανεπιστημίου

phd

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των διδακτόρων του Πανεπιστημίου μας θα πραγματοποιηθεί

με ηλεκτρονικό τρόπο , την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.

Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.