24 & 25 Σεπτεμβρίου 2020 Ορκωμοσία νέων πτυχιούχων

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων του Πανεπιστημίου μας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020orkomosia

Ώρα 10.00 - Tμήμα Γεωγραφίας

Ώρα 12.00 - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ώρα 10.00  - Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Ώρα 12.00 -  Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας -  Διατροφής

Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.