24 & 25 Σεπτεμβρίου 2020 Ορκωμοσία νέων πτυχιούχων

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων του Πανεπιστημίου μας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020orkomosia

Ώρα 10.00 - Tμήμα Γεωγραφίας

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
  • ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

Ώρα 12.00 - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
  • ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ώρα 10.00  - Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
  • ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»
  • ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
  • ΔΔΔΠΜΣ «Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society»

Ώρα 12.00 -  Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας -  Διατροφής

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
  • ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή»

Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.