Μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19

 

07.09.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 (Φ.Ε.Κ. 3131/Β/28-7-2020), Δ1α/ΓΠ οικ. 48976 (Φ.Ε.Κ. 3165/Β/31-7-2020), Δ1α/ΓΠ οικ. 48967 (Φ.Ε.Κ. 3162/Β/31-7-2020) και 115744/Ζ1/04.09.2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/04.09.2020, τ. Β΄) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, τις σχετικές εγκυκλίους και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου και το κοινό, με την είσοδό τους, από την πύλη του Πανεπιστημίου, σε όλους τους εσωτερικούς κλειστούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. Ενδεικτικά η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις αίθουσες, στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια και σε κάθε είδους κλειστό χώρο όπου παρέχεται εκπαιδευτικό έργο, στη βιβλιοθήκη, στις αίθουσες χρήσης Η/Υ και πολυμέσων, στο εστιατόριο και στο κυλικείο.
• Προτάσσεται η επικοινωνία/εξυπηρέτηση με το εξωτερικό κοινό, αλλά και μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και αν απαιτείται η δια ζώσης εξυπηρέτηση, αυτή πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού. Η δια ζώσης εξυπηρέτηση κοινού γίνεται αποκλειστικά με χρήση μάσκας, τόσο από το προσωπικό, όσο και από τους εξυπηρετούμενους.
• Στις πύλες του Πανεπιστημίου, τηρούνται βιβλία επισκεπτών για την είσοδο του κοινού στο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης επαφών σε περίπτωση καταγραφής κρούσματος.
• Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για τακτικό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών και η τήρηση της προβλεπόμενης ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου.