Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών

 

Αθήνα, 16.6.2020
Αρ. Πρωτ.: 86999

 

H Σύγκλητος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, από 01.09.2020 έως 31.08.2024. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 και ώρα από 10.00 έως 14.00. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει χώρα την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020, και ώρα από 10.00 έως 14.00 ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.