04.06.2020 Ορκωμοσία των διδακτόρων του Πανεπιστημίου

phd

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των διδακτόρων του Πανεπιστημίου μας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο , την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00.

 

Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.