ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου 2020-2021

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ στις κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, Αριθμός Εισακτέων 20
Κατεύθυνση Β: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη, Αριθμός Εισακτέων 20
Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική, Αριθμός Εισακτέων 20

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα τόσο για σπουδές πλήρους φοίτησης (συνολικής χρονικής διάρκειας 3 εξαμήνων) όσο και για σπουδές μερικής φοίτησης (συνολικής χρονικής διάρκειας 6 εξαμήνων).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του προκηρυσσόμενου προγράμματος (σύμφωνα με το αρθρ. 34 παρ. 1 του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114 τ.Α΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549325