ΠΜΣ Πληροφορική & Τηλεματική 2020-2021

 

Αθήνα, 15.05.2020 

Αρ. Πρωτ. 86471

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ0001

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

  1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
  2. Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
  3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

 Για το πλήρες κείμενό της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για την υποβολή αιτήσεων επισκεφτείτε το https://application.hua.gr/

Για την Αφίσα πατήστε εδώ