ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ANNOUNCEMENT Erasmus+

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μπροστά στη ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων Covid-19 παγκοσμίως και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η χώρα μας, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε νέας κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ για το προσεχές διάστημα.
 
Η αναστολή αφορά τόσο τους εξερχόμενους όσο και τους εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό και ισχύει μέχρι νεωτέρας.
 
Οι φοιτητές που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό καλούνται να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή μη της παραμονής τους λαμβάνοντας υπ'όψιν τις εθνικές οδηγίες της χώρας προορισμού τους. Κρίνοντας ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, το Γραφείο Erasmus του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου αντιμετωπίζει θετικά κάθε αίτημα ακύρωσης, αναστολής ή διακοπής κινητικότητας. 
 
Γραφείο Erasmus
 
ANNOUNCEMENT 
 
In the face of the rapid spread of Covid-19 outbreaks worldwide and the measures our country is taking against it, any new Eramus+ mobility will be suspended for the foreseeable future.
 
The suspension concerns both outgoing and incoming students & staff and is valid until otherwise stated.  
 
Beneficiaries who are already abroad, are responsible to decide about the continuation of their stay based on the instructions of their country of destination.
 
Demands for mobilities to be suspended or canceled will be treated favorably since the "force majeure" clause applies to current conditions.
 
Erasmus Office