Ονοματοδοσία Κέντρου Συμβουλευτικής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 

Η Σύγκλητος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, για την απόδοση τιμής στην εκλιπούσα Καθηγήτρια Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη, πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, αποφάσισε τη μετονομασία του Κέντρου Συμβουλευτικής, η ίδρυση του οποίου αποτελεί δική της πρωτοβουλία, σε “Κέντρο Συμβουλευτικής Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη”.
Η Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη, είχε συμβάλει ουσιαστικά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αφού είχε υπηρετήσει δύο φορές ως Αντιπρύτανης, αλλά και στην καθημερινή ζωή του, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Το σημαντικότερο επίτευγμα της προσπάθειάς της είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής που άφησε παρακαταθήκη στο Πανεπιστήμιο και το οποίο υπηρέτησε με μεγάλο πάθος.