Είσαι φοιτητής; Χρήση των υπηρεσιών του Κέντρο Συμβουλευτικής "Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη"

'Οσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές θέλετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών "Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη", κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, παρακαλώ να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση που θα την βρείτε στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Υπηρεσίες/Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών/Δράσεις/

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά χρονική προτεραιότητα.

Για την ατομική συμβουλευτική, ο σύμβουλος θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον κάθε συμβουλευόμενο.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο, εκτός από την υπηρεσία της ατομικής συμβουλευτικής, θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσων φοιτητών/τριών ανά ομάδα είναι περιορισμένος. Οι ημερομηνίες και ώρες της Ομαδικής Συμβουλευτικής θα ανακοινωθούν. Οι βιωματικές ομάδες θα έχουν τα ακόλουθα θέματα:

- Ομάδα Διαχείρισης άγχους. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εργαλείων για την αντιμετώπιση του άγχους.

- Ομάδα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων επικοινωνίας για Διατροφολόγους. Στόχος του σεμιναρίου είναι ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων επικοινωνίας των συμμετεχόντων.

- Ομάδα Ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία.

 

Συντονιστές των βιωματικών εργαστηρίων:

Δρ. Γιώργος Τσίτσας, Δρ. Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Ε.ΔΙ.Π

Αγγελική Κυβέλου, Ψυχοθεραπεύτρια