Φοιτητές - χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής

'Οσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές θέλετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, παρακαλώ να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση που θα την βρείτε στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Υπηρεσίες/Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών/Δράσεις/

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά χρονική προτεραιότητα.

Για την ατομική συμβουλευτική, ο σύμβουλος θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον κάθε συμβουλευόμενο.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο, εκτός από την υπηρεσία της ατομικής συμβουλευτικής, θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσων φοιτητών/τριών ανά ομάδα είναι περιορισμένος. Οι ημερομηνίες και ώρες της Ομαδικής Συμβουλευτικής θα ανακοινωθούν. Οι βιωματικές ομάδες θα έχουν τα ακόλουθα θέματα:

- Ομάδα Διαχείρισης άγχους. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εργαλείων για την αντιμετώπιση του άγχους.

- Ομάδα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων επικοινωνίας για Διατροφολόγους. Στόχος του σεμιναρίου είναι ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων επικοινωνίας των συμμετεχόντων.

- Ομάδα Ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία.

 

Συντονιστές των βιωματικών εργαστηρίων:

Δρ. Γιώργος Τσίτσας, Δρ. Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Ε.ΔΙ.Π

Αγγελική Κυβέλου, Ψυχοθεραπεύτρια