Είστε Πρωτοετής; Σίτιση

Πληροφορούμε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριές μας ότι σύντομα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για αυτόν τον λόγο συνιστάται να παρακολουθείτε προς ενημέρωσή σας τα «Τελευταία νέα» στην κεντρική ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Για να προετοιμαστείτε για την υποβολή της αίτησης, φροντίστε να εκδώσετε τα εξής δικαιολογητικά (και να τα διαθέτετε σε ηλεκτρονική μορφή):

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων και δικό σας (αν κάνετε δήλωση)

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

5. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των δικαιολογητικών που υποβάλλονται

6. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας