ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ERASMUS+ 2019-2020

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη όπως υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση» (STΤ) σε επιλέξιμο φορέα του εξωτερικού χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (Programme countries).

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για το Mobility Agreement Staff Mobility For Training πατήστε εδώ

Για τις Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες πατήστε εδώ

Για το Έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ πατήστε εδώ