ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ERASMUS+ 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ STA ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Χ.Π. ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ .Ε.Π. με ανάθεση διδασκαλίας όπως υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία» (STA) σε συνέταιρο Ίδρυμα του Εξωτερικού. 

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για το Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching πατήστε εδώ

Για τις Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες πατήστε εδώ

Για το Έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ πατήστε εδώ