ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στη δράση ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – SMP 2019/20

Σε ανταπόκριση της Πρόσκλησης Yποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – SMP 2019/20 (31.05.2019) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, υποβλήθηκαν στο γραφείο Erasmus (37) αιτήσεις από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Σε συνέχεια της διαβίβασης των (37) πλήρων φακέλων υποψηφιότητας προς τους Συντονιστές ΕRASMUS - ECTS των Τμημάτων για αξιολογήσεις, επιλέχθηκαν οι φοιτητές του επισυναπτόμενου πίνακα με την συγκεκριμένη σειρά κατάταξης που αναγράφεται.  
 
Για τον Πίνακα πατήστε εδώ