Μέχρι 17.06.2019 Αιτήσεις για ΠΜΣ "Πληροφορική και Τηλεματική

msc banner 2019Αθήνα, 16.05.2019

Αρ. Πρωτ. 79546

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί (σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 84/18-04-2019 Συνέλευσης Τμήματος) υποψηφίους  μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  1. ΤεχνολογίεςκαιΕφαρμογέςΙστού
  2. Τηλεπικοινωνιακά ΔίκτυακαιΥπηρεσίεςΤηλεματικής
  3. ΠληροφοριακάΣυστήματαστηΔιοίκησηΕπιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 17 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2019 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ 

 


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.