Μέχρι 15.07.2019 Αιτήσεις για ΠΜΣ "Πληροφορική και Τηλεματική

pms 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψηφίους  μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
  2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυακαι Υπηρεσίες Τηλεματικής
  3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέχρι 15.07.2019 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ 

 


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο της Παράτασης Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για την Αφίσα πατήστε εδώ.