Δελτίο τύπου για την Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Αθήνα, 18/01/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΑΡΙΣΤΑ στην Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

 

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στην υπ. αριθμ. 75/18-12-2018 Συνεδρίασή του, και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 8013/28-12-2018 απόφασή του, πιστοποιεί ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η Πιστοποίηση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 19 έως 23 Νοεμβρίου 2018.
Η τετραμελής Επιτροπή των ειδικών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, επισκέφτηκε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και εξέτασε τις διεργασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που σχετίζονται με τις Ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διοικητικές και αναπτυξιακές λειτουργίες και προοπτικές του. Η διαδικασία της πιστοποίησης στηρίζεται στην εξωτερική αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και διεθνώς αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία της Διοίκησης με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, με τη σημαντική συμβολή των θεσμικών οργάνων, των στελεχών της Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων καθώς και κοινωνικών εταίρων.

Το αποτέλεσμα, όπως αποτυπώνεται στην πολυσέλιδη έκθεση της επιτροπής, ήταν άριστο για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, αφού έλαβε τη μεγαλύτερη δυνατή αξιολόγηση (fully compliant) και χωρίς καμία επιμέρους παρατήρηση, για όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στους οκτώ άξονες Διασφάλισης Ποιότητας και συγκεκριμένα:

1) στην πολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας
2) στη διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων
3) στη θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
4) στη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης,
5) στην εσωτερική αξιολόγηση Ποιότητας
6) στη συλλογή δεδομένων ποιότητας (μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση)
7) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών
8) στην εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η Πιστοποίηση του Ιδρύματος αποδεικνύει ότι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διαθέτει Πολιτική Ποιότητας κατάλληλη για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων με διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορική έρευνα).

Σε ειδική τελετή με μεγάλη συμμετοχή των μελών του Πανεπιστημίου μας, παρουσία των κ.κ. Ιωάννη Γεροθανάση, Αντιπρόεδρου Α ́ της ΑΔΙΠ, Βασίλη Τσιάντο, Αντιπρόεδρου Β ́ της ΑΔΙΠ, Γεώργιο Τσαντόπουλο, Μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΙΠ, καθώς και της Γενικής Διευθύντριας Δρ Χριστίνας Μπέστα αποδόθηκε από την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικολέττα Παϊσίδου, στην Πρύτανι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Μαρία Νικολαϊδη η επίσημη απόφαση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

20190118 134738 CERT120190118 133749 CERT2