6ο Φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

afisa 6o foititiko sinedrioΤο Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και θα λάβει χώρα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2018. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Ψυχολογίας ή άλλων συναφών Τμημάτων να παρουσιάσουν τις πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες τους αντίστοιχα, τις οποίες έχουν ολοκληρώσει στο πλαίσιο των σπουδών τους στα Τμήματα αυτά. Καλούνται, επομένως, οι παραπάνω φοιτητές να λάβουν μέρος στο Συνέδριο με προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους αποτελεί η συναίνεση του μέλους ΔΕΠ που είχε την επίβλεψη ολοκλήρωσης της εργασίας τους. Καλούνται, επίσης, να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εργασίες του Συνεδρίου τα μέλη ΔΕΠ που έχουν επιβλέψει τις εργασίες που θα παρουσιαστούν, καθώς και όσοι από τους φοιτητές και διδάσκοντες επιθυμούν να ενημερωθούν για την ψυχολογική έρευνα που πραγματοποιείται από νέους ερευνητές στα Πανεπιστήμιά μας. Οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών των φοιτητών με τη μορφή προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων είναι δυνατόν να αποτελέσουν κίνητρο για τους ίδιους για συνέχιση των ερευνητικών τους προσπαθειών. Επιπρόσθετα, θασυμβάλουν από κοινού με τις συζητήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου στην προώθηση της σύγχρονης ψυχολογικής έρευνας.


Για τη συμμετοχή σας με προφορική ανακοίνωση, πατήστε εδώ.
Για τη συμμετοχή σας με αναρτημένη εργασία (poster), πατήστε εδώ.
Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

 

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Καθηγήτρια