Μέχρι 23.07.2018 Αιτήσεις για το ΠΜΣ "Πληροφορική και Τηλεματικη"

Αθήνα, 09‐07‐2018msc banner 2018
Αρ. Πρωτ. 74045

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Σ.Τ.) στην υπ’ αριθμ. 71/09‐07‐2018 συνεδρίαση της αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
  • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
  • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός
αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Για το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://msc.dit.hua.gr