Μέχρι 30.07.2018 Αιτήσεις για το ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή"

ΕΙΚΟΝΑ ΠΜΣ ΕΔΔ

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019: 55 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στο ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαιτολοία – Διατροφή" για τις Κατευθύνσεις:

 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουλίου 2018 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr