Μέχρι 30.07.2018 Αιτήσεις για το ΠΜΣ "Διατροφή και Υγεία"

 ΕΙΚΟΝΑ ΠΜΣ ΔΥ

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, 35 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στο ΠΜΣ “Διατροφή και Υγεία”  για τις Κατευθύνσεις:

  • Διατροφή και Δημόσια Υγεία
  • Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής

 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουλίου 2018 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr