ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στη δράση ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ – SMS 2018/19

 

 

Σε ανταπόκριση της Πρώτης (1ης) Πρόσκλησης Yποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ – SMS 2018/19 (28.02.2018) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, υποβλήθηκαν στο γραφείο Erasmus (54) αιτήσεις από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Σε συνέχει της διαβίβασης των (54) πλήρων φακέλων υποψηφιότητας προς τους Συντονιστές ΕRASMUS- ECTS των Τμημάτων για αξιολόγησης (21.03.2018), επιλέχθηκαν οι φοιτητές του επισυναπτόμενου πίνακα με την συγκεκριμένη σειρά κατάταξης που αναγράφεται.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ πατήστε εδώ.