22 – 24.11.2018 Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)»

 

 Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)»

 

Το συνέδριο αποτελεί θεωρητική συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας», το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Νοέμβριο του 2014 από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:

port09

  1. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές - γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος
  2. Κοινωνικο-οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών
  3. Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα)
  4. Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα
  5. Διαχείριση - ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς
  6. Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο, κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο
  7. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός

 port11 1

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://portroutesmedblacksea.gr

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 08/04/2018.

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι ελληνικά και αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία, ενώ τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε ΕΔΩ.