5.12.2017 - 17.12.2017 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάρτα σίτισης των φοιτητών από μεταγραφή & ειδικές κατηγορίες

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες από μεταγραφή και ειδικές κατηγορίες εισακτέων το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 ότι θα μπορούσαν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για την κάρτα σίτισης, από 05/12/2017 έως και 17/12/2017. 

Για την  Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης Σίτισης  πατήστε ΕΔΩ

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την χορήγηση της ειδικής κάρτας Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

O πίνακας για τα ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ