Εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται οι κάτωθι:

 

1) Τσιτσικλής Ιωάννης, Καθηγητής MIT

2) Μιχαηλίδης Δημήτρης, Καθηγητής University College London

3) Δελούκας Παναγιώτης, Senior Researcher The Wellcome Trust Sanger Institute

4) Φθενάκης Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Βρέμης της Γερμανίας


Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται ο Καθ. Ιωάννης Τσιτσικλής.