Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Βιώσιμη Ανάπτυξη»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

45 θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

για τις κατευθύνσεις:

  • Τοπική Ανάπτυξη
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Αγωγή Καταναλωτή

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 12 μήνες.

Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως 13/9/2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.