Μέχρι 28.09.2018 Αιτήσεις για το ΠΜΣ "Πληροφορική και Τηλεματικη"

msc banner 2018

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αθήνα, 17-09-2018  

Αρ. Πρωτ. 75138  

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο
«Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
ii) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως 28/09/2018.

 

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός
αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Για το κείμενο της Παράτασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://msc.dit.hua.gr