Μέχρι 23.09.2018 οι Αιτήσεις για το ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου” 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας στην υπ’ αριθ. 71/12‐06‐2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» στις παρακάτω κατευθύνσεις: afisa 2018

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο https://application.hua.gr/ έως 23 Σεπτεμβρίου 2018.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ
Θάλεια Αλεβυζάκη, Τηλ. 210-9549325, fax: 210 9514759, e-mail: ealev [at ]  hua.gr

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ