Καθηγήτρια

bibliothiki 

Σπουδές

  • 1988: Πτυχίο Φιλοσοφικών και Kοινωνικών Σπουδών/ κατεύθυνση Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Kρήτης.
  • 1989: Mεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Masters (MSc) στις Mεθόδους Έρευνας στην Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Reading, Aγγλία.
  • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Lancaster, Αγγλία.

Διδακτική-Επαγγελματική εμπειρία

  • 1998-σήμερα: Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • 2000-σήμερα: Υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών και του Κέντρου Μελέτης της Οικογένειας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  • 2003-2011: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Τομείς Ερευνητικών Ενδιαφερόντων
Γνωστικές λειτουργίες: Σκέψη: Θεωρία του νου-Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη Θεωρία του Νου-Συναισθηματική κατανόηση και Θεωρία του Νου. Μάθηση: Δυσκολίες μάθησης. Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ο ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας. Ψυχολογική προσέγγιση της οικογένειας: Ο ρόλος του πατέρα στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2012). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση.
Antonopoulou, K., Alexopoulos, A. D. & Maridaki-Kassotaki, K. (2012). Perceptions of father parenting style, empathy and self-esteem among Greek preadolescents. Marriage & Family Review, 48(3), 293-309
Kravvariti, E., Maridaki-Kassotaki, K. & Kravvaritis, E. (2010). Emotional intelligence and coronary heart disease: How close is the link? Global Journal of Health Science, 2(1), 127-137.
Maridaki-Kassotaki, K., & Antonopoulou, K. (2011). Examination of the relationship between false-beleif understanding and referential communication skills. European Journal of Pyschology of Education. 26(1), 75-84.
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2011). Συναισθηματική Νοημοσύνη: Eννοιολογικές διασαφήσεις, θεωρητικά μοντέλα, αξιολόγηση και πρακτικές εφαρμογές, Επιστήμες Αγωγής, 1, 47-61.
Lewis, C., Carpendale, J., Towse J., & Maridaki-Kassotaki, K. (2010). Epistemic flow and the social making of the minds. In B. Sokol, U. Mȕller, J.I. M. Carpendale, A. Young, & G. Iarocci (Eds.). Self-and social-regulation: Exploring the relations between social interaction, social cognition, and the development of executive functions. Oxford: Oxford University Press.
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2009). Τυπολογία του Έλληνα πατέρα με βάση τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών του: Προσαρμογή και στάθμιση του ερωτηματολογίου: «Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ)», Επιστήμες Αγωγής, 4, 23-34.
Kafetsios, K., Maridaki-Kassotaki, Aik., Zammuner, V., Zampetakis, L., & Vouzas, F. (2009). Emotional intelligence abilities and traits in different career paths. Journal of Career Assessment , 17(4), 2009.
Freeman, N. H., & K. Maridaki-Kassotaki, K. (2007). Encouraging comparative measurement in young children. In N. Galwye (Ed.), Progress in educational psychology research (pp. 49-64). NY: Nova Science Publishers.
Freeman, N. H., Varouxaki, A., & Maridaki-Kassotaki, K. (2007). Young children's decisions about the power of inference. In J. A. Elsworth (Ed.), Psychology of decision making in education, behavior and high risk situations (pp. 227-241). NY: Nova Science Publishers.
Μaridaki-Kassotaki, K. (2005). The role of language in children's understanding of mind. Ψυχολογία, 12(1), 62-69.
Maridaki-Kassotaki, K., & Chionidou-Moskofoglou, M. (2005). Linguistic factors influencing arithmetic performance in early school years. Themes in Education, 6(2), 223-231.
Maridaki-Kassotaki, K., Lewis, C., & Freeman, N. (2003). Lexical choice can lead to problems: What do false belief tests tell us about Greek alternative verb forms denoting agency? Journal of Child Language, 30, 145-164.

Maridaki-Kassotaki, Κ. (2002). Τhe relation between phonological memory skills and reading ability in Greek-speaking children: Practical applications. European Journal of Psychology of Education, 2002, ΧVII, 1, 63-73.

Maridaki-Kassotaki, K. (2000). Understanding fatherhood in Greece: How involved are Greek fathers in the care of their young children? Psicologia: Teoria e Pesquisa, 16 (3), 213-219.