Καθηγήτρια

Σπουδές:

Doctor of Philosophy, Κοινοτική Ανάπτυξη και Αγροτική Κοινωνιολογία από το University of
California, Davis, Η.Π.Α., Μάρτιο1990.
Master of Science, Κοινοτική Ανάπτυξη από το University of California, Davis, Η.Π.Α., Σεπτέμβριο
1988.
Master of Science, Αγροτική Οικονομία από το Iowa State University, Ames των Η.Π.Α., Μάιο 1985.
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ιούνιο 1982.

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος:

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και μελέτη των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Επικοινωνία:
Γραφείο: 204
Tηλ: 210 9549205
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Εξέλιξη
Πρόεδρος, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 9/11-
Παρόν.
Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1/14-Παρόν.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 7/2009-1/14.
Διευθύντρια, Εργαστηρίο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του
Καταναλωτή, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2005-2011.
Visiting Scholar, Maryland, Η.Π.Α., 9/09-6/10.
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2/08-27/09.
Μέλος του Επιστημονικού Δικτύου: “Partneship for Education and Research about Responsible
Living (PERL)”, ( http://www.perlprojects.org/ ), 2007-Παρόν.
Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Α.Ε.Ι., Αθήνα 7/04-2/08.
Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 3/00-6/04.
Διδάσκουσα με το Π.Δ. 407/80 του ν. 1566/85, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 8/99-9/3/00.
Τμηματάρχης Μελετών & Ερευνών, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα, 5/95-5/2000.
Visiting Scholar, University of California, Davis, Η.Π.Α., 6/91-9/91, 6/96-9/96.
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1/91-12/91.
Μεταπτυχιακή Ερευνητική Βοηθός, University of California, Davis, 7/87-3/90.
Διδακτική Βοηθός, University of California, Davis, 10/88-12/88.
Διδακτική Βοηθός, Universtity of California, Davis, 10/87-3/88.
Διδακτική Βοηθός, Iowa State University, Ames, 2/85-5/85.
Μεταπτυχιακή Ερευνητική Βοηθός, Iowa State University, Ames, 1/85-5/85.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά (άριστη γνώση)
Γαλλικά (καλή γνώση)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- Ανάθεση της έρευνας «Μελέτη για την ανακύκλωση έντυπου χαρτιού στην αστική περιφέρεια
Αττικής» από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (56.600€).
- Ανάθεση της έρευνας «Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη» από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), φορέας εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την
Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών.
- Δημιουργία Κόμβου Στήριξης Αναδιάρθρωσης στην Περιοχή Πειραιά. Κοινοτική Πρωτοβουλία για
την ‘Προσαρμογή του Εργατικού Δυναμικού στη Βιομηχανική Αλλαγή’ ADAPT. (81.000.000
Δρχ.).
- Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Προώθηση της Απασχόλησης. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
SOCRATES. (10.000.000 Δρχ)..
- Διαμόρφωση πιλοτικού προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης των πρόωρα εξερχόμενων από το
σχολικό σύστημα. Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεύθυνση V. (50.000.000 Δρχ.).
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
1. Sardianou, E., Kostakis, I., Mitoula, R., Gkaragkani, V., Lalioti, E. and E., Theodoropoulou, (2015),
“Entrepreneurs’ attitudes on sustainable tourism management: the case of Greece”, Environment,
Development and Sustainability. In press.
2. Sardianou, E., Kostakis, I., Mitoula, R., Gkaragkani, V. Lalioti, E. and E., Theodoropoulou, (2014),
“Who are the entrepreneurs that adopt sustainable tourism practices?”, Journal of Regional Socio-
Economic Issues. In press.
3. Sardianou E., Kostakis, I., Mitoula, R., Karamba, M. and E., Theodoropoulou, (2014), “Barriers and
drivers to sustainable tourism development: Evidence from Greece”, Nova Science Publishers, In
press.
4. Kouam M. K., Diakou An., Kantzoura V., Feidas H., Theodoropoulou H., Theodoropoulos G.
(2014), An analysis of seroprevalence and risk factors for parasitic infections of economic
importance in small ruminants in Greece The Veterinary Journal 202 pp. 146-152.
5. Karytsas S. and Theodoropoulou H. (2014), "Public awareness and willingness to adopt ground
source heat pumps for dοmestic heating and cooling", Renewable & Sustainable Energy Reviews 34,
pp. 49-57.
6. Karytsas S. and Theodoropoulou H. (2014), "Socioeconomic and demographic factors that influence
publics' awareness on the different forms of renewable energy sources", Renewable Energy, accepted
- under publication.
7. Mitoula R., Theodoropoulou H., Karali V., “Sustainable Development in the City of Volos through
Reuse of Industrial Buildings”, Sustainable Development, Culture, Traditions Journal (SDCT
Journal), Volume 2/2013
8. Mitoula R., Theodoropoulou H., Georgitsogianni E. and Gratsani A. “The Attitude of Residents
towards the Financial Impact of Cultural Tourism in the City of Tricala, Greece” Eurasia Business
and Economics Society. Proceedings of the 9th EBES Confenrence. Rome, Italy. January 68-, 2013.
9. Mitoula R., Theodoropoulou H., Karnabos D., Apostolopoulos K., Contribution of municipalities to
the cities’ sustainable physiognomy. Recording local’s opinions and perceptions. The case of
Kallithea. International Journal of Sustainable Development and Planning 7(3), 345-355, 2012.
10. Kantzoura V., Kouam M., Theodoropoulou H., Feidas H., Theodoropoulos G., Prevalence and Risk
Factors of Gastrointestinal Parasitic Infections in Small Ruminants in the Greek Temperate
Mediterranean Environment Open Journal of Veterinary Medicine, 2, 25-33, 2012.
11. Theodoropoulou H., Zavali M. Consuming behaviour towards the "green" products during the
economic crisis. Beyond Consumption Pathways to Responsible Living. Proceedings of the 2nd
International PERL Conference Berlin, Germany, 155-166, 2012.
12. Koutrouba K., Theodoropoulou H., Barda K., Education for Consumer Citizenship in Greece:
Teaching Student Teachers and High School Students. Chinese Business Review 10 (8), 624-631,
2011.
13. Theodoropoulos G., Peristeropoulou P., Kouam M.K., Kantzoura V., Theodoropoulou H. Survey of
gastrointestinal parasitic infections of beef cattle in regions under Mediterranean weather in Greece.
Parasitology International 59, 556-559, 2010.
14. Mitoula R., Theodoropoulou E., Vambakari M., Efthimiou Th. The Mediteranean Games of 2013, as
a vaulting horse for Sustainable Development for the city of Volos. Proceedings of the International
Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society: Cities for
Everyone, Liveable, Healthy. Prosperous Promising Vision or Unrealistic Fantasy? Austria, 745-755,
2010.
15. Theodoropoulos G., Theodoropoulou H., Skopelitis, G., Benardis K. Assessment of swine farms in
Greece in relation to the risk of exposure of pigs to Trichinella. Jounal of Preventive Veterinary
Medicine 89, 277-281, 2009.
16. Theodoropoulos G., Stevens K. B., Hartsa A., Theodoropoulou H., Pfeiffer D. U. Farm-level factors
associated with above-average production on pig farms in Evia, Greece. Jounal of Preventive
Veterinary Medicine 89, 163-166, 2009.
17. Theodoropoulou H., Mitoula R. and Vamvacari M. Sustainable Regional Development. Journal of
Social Sciences, Science Publications, 5(2), 80-84, 2009.
18. Mitoula R., Theodoropoulou H., Karnabos D., Apostolopoulos K. The Contribution of the Local
Administration Organisation of the Urban Municipality of Kallithea. Proceedings of the International
Conference on Developing the New Urban Communityiews Policies and Priorities, Alexandria,
Egypt, Ministry of Housing Utilities and Urban Development, 1-11, 2009.
19. Theodoropoulou H., Sdrali D. Consumer’s decision-making process and purchasing behaviour for
wine in the island of Lefkada. Making a Difference: Putting Consumer Citizenship into Action.
Proceedings of the Sixth International Conference of the Consumer Citizenship Network, Berlin,
Germany, 109-114, 2009.
20. Koutrouba K., Theodoropoulou H., Barda K. Teaching Student teachers and high school students on
Education for Consumer Citizenship in Greece. Making a Difference: Putting Consumer Citizenship
into Action. Proceedings of the Sixth International Conference of the Consumer Citizenship
Network, Berlin, Germany, 243-249, 2009.
21. Theodoropoulou H., Kaldis, P. Changes in Rural Areas and Regional Development. Journal of Social
Sciences, Science Publications, 4(4), 275-279, 2008.
22. Theodoropoulou H., Vamvacari M. and Mitoula R. Community development in east prefecture of
Attica, Greece following the 2004 summer Olympic Games of Athens. International Journal of
Sustainable Development and Planning, 4(2), 10-20, 2009.
23. Theodoropoulou H., Vamvacari M. and Mitoula R. Urban development in east prefecture of Attica,
Greece. Social and economic changes during the summer of the year 2004. Journal of Housing &
Building Research Center (HBRC journal), 5(2), 64-71, 2009.
24. Θεοδωροπούλου Ε. Αγροτουρισμός στην περιοχή Τρικάλων. Συλλογικός Τόμος με τα αποτελέσματα
από το 5ο Συνέδριο της Μεσογειακής Εταιρείας για την Κοινωνιολογία του Τουρισμού με θέμα:
«Μεσογειακός Τουρισμός πέρα από τις ακτές: Νέες τάσεις στον Τουρισμό και κοινωνική οργάνωση
του χώρου». Greece, Thessaloniki, ΖΙΤΙ Publications 381-390, 2008.
25. Theodoropoulou H., Mitoula, R., Astara O., Kaldis, P. Applied Issues of Agritourism Cooperation
and Sustainable Endogenous Development. American Journal of Applied Sciences. Science
Publication, 5 (11), 1588-1594, 2008.
26. Θεοδωροπούλου Ε., Βινιεράτου Μ. Περιφερειακή Ανάπτυξη Μέσω του Κοινωνικοοικονομικού
Πλαισίου σε Περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμοι Κορώνης, Μεθώνης, Πύλου. Έμφαση,
Επιστημονικό Περιοδικό Ινστιτούτο Δημοκρατίας Καραμανλή, 101-109, 2008.
27. Koutrouba K., Vamvakari M., Theodoropoulou. H. SEN Students’ Inclusion in Greece: Factors
Influencing Greek Teachers’ Stance. European Journal of Special Needs Education. Routledge, part
of the Taylor & Francis Group Publication. 23 (4), 413-421, 2008
28. Θεοδωροπούλου Ε., Αξιολόγηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τις γυναίκες στη
συμμετοχή τους στην τοπική ανάπτυξη. Μελέτες-Έρευνες, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
(ΚΕΘΙ), Αθήνα, σελ. 244, 2008.
29. Theodoropoulou H. Pastrapa and E., Sdrali D. Children’s involvement in family business. Consumer
Citizenship Network (CCN). Selection of the best papers from the CCN Conference in Estonia, May
2008: Assessing information as consumer citizens, 7, 196-205, 2008.
30. Καϊτατζή Δ., Θεοδωροπούλου Ε. Βιώσιμη Ανάπτυξη του Μεταξουργίου. Συνέδριο με θέμα:
‘Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
στην Ευρώπη’ Πρακτικά. Βέροια, Δεκέμβριος, 2007.
31. Theodoropoulou H. The socio-economic development in Piraeus. The case of the Shipbuilding sector
of the Wider Piraeus Area in Greece. Proceedings of the 5th International Conference "New
Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2007)", 5, 382-386, 2007.
32. Kosmas P. and Theodoropoulou H. The socio-economic characteristics, consumer behaviour, and
social integration of economic immigrants in Athens, Greece. Consumer Citizenship: Promoting new
responses. Selection of the best papers from the CCN Conference in Sofia May 2007: Bulding
Bridges, 3, 81-95, 2007.
33. Κουτρούμπα Κ. και Θεοδωροπούλου, E. Οι σχολικές επιδόσεις και οι επαγγελματικές προθέσεις των
παιδιών σε σχέση με το κοινωνικό και μορφωτικό προφίλ των γονέων τους. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Συλλογικός τόμος της Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος, Τόμος Α, 457-465, 2006.
34. Theodoropoulou, H. and Kyriakopoulou S. The contribution of non-farm small-medium enterprises
to rural development. Changing European farming systems for a better future. New visions for rural
areas. Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 164-169, 2006.
35. Kyriakopoulou S. and Theodoropoulou, H. The contribution of non-farm small-medium enterprises
to rural development. Consumer Citizenship: Promoting new responses. Selection of the best papers
from the CCN Conference in Hamar: Catalyzing Change. Norway, 2, 145-156, 2006.
36. Theodoropoulou, H. and Pastrapa E. The socioeconomic integration of expatriates in the rural
prefecture of Rodopi, Greece. Changing European farming systems for a better future. New visions
for rural areas. Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 185, 2006.
37. Theodoropoulou H., N. Mavrogeorgi, Apostolopoulos C.D. Employment of farmers in the goat
livestock and agritourism sectors of the mountainous island of Ikaria in Greece. Animal Production
and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas. Editors: A. Georgoudis, A.
Rosati and C. Mosconi. Wageningen Academic Publishers. EAAP publication No. 115, 602-605,
2005.
38. Theodoropoulou, H., C. Barda, C. D. Apostolopoulos. Organic Olive-Oil Production in Greece.
XVIII Symposium of the International Farming Systems Association Global Learning Opportunity
on “Farming Systems and Poverty: Making a Difference”. Rome, Italy, 28- 33,.2005.
39. Theodoropoulou H. The influence of agritourism on the human and social environment: The cases of
Trikala and Ikaria in Greece. 6th European Symposium on European Farming and Rural Systems
Research and Extension. Στο συλλογικό τόμο European Farming and Society in Search of a New
Social Contract – Learning to Manage Change. Vila Real, Portugal, 127-139,.2004.
40. Σιαπλαούρα Π., Κ.Δ. Αποστολόπουλος, Ε. Θεοδωροπούλου. Διερεύνηση των δυνατοτήτων
ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της χώρας: Η περίπτωση της περαιτέρω ενδογενούς ανάπτυξης της
επαρχίας Μετσόβου. 3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του ΕΜΠ. Στο συλλογικό
τόμο “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη”. Μετσοβιο Κέντρο
Διεπιστημονικής Έρευνας. ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Βιβλιοθήκη ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.:3. Αθήνα, 308-328, 2004.
41. Theodoropoulos H. E. Fafaliou. The local aspects of regional and employment strategies; Indicators
issues involved in evaluation processes of developmental policies. Συλλογικός Τόμος Λάζαρη Α.,
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τόμος 2ος , 209-231, 2003.
42. Θεοδωροπούλου Ε., Κ.Δ. Αποστολόπουλος. Συνδυασμός Οικοαγροτουρισμού και Βιολογικής
Γεωργίας: Μια Εναλλακτική Μορφή Ανάπτυξης της Ελληνικής Υπαίθρου. Στο συλλογικό τόμο
Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Οικονομικές, Γεωγραφικές και Περιβαλλοντικές Πτυχές,
εκδόσεις Θεμέλιο, 154-165, 2003.
43. Theodoropoulos G., E. Theodoropoulou, G. Petrakos, V. Kantzoura, J. Kostopoulos. Abattoir
condemnation due to parasitic infections and its economic implications in the region of Trikala,
Greece. Journal of Veterinary Medicine B. 49, 281-284, 2002.
44. Theodoropoulou E., Th. Tassiopoulou, C.D. Apostolopoulos. The Sociologic, Economic and
Operational characteristics of the Ecological Organisations in Greece: the case in the region of
Attica. Journal of Economics, Agriculture and Environment. MEDIT, I (2), 20-24, 2002.
45. Theodoropoulou, H., C. Barda, C. D. Apostolopoulos. Consumers’ attitude towards organic foods in
the region of Magnesia, Greece. 5th European Symposium on European Farming and Rural Systems
Research and Extension. Συλλογικός Τόμος: Local Identities and Globalisation. Florence, Italy.
April, 139-148, 2002.
46. Theodoropoulou E., G. Theodoropoulos, G. Apostolopoulos. Ostrich Farming in Greece. Journal of
Agricoltura Mediterranea,131, 147-152, 2002.
47. Τσιγαρίδα Ε., Χρ.Αυγουλάς, Θεοδωροπούλου Ε., Αποστολόπουλος Κ. Η διερεύνηση των
προοπτικών της καλλιέργειας της ρίγανης και της παραλαβής και αξιοποίησης του οριγανελαίου,
μέσω της συμβολαιακής γεωργίας στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. “Η
Κοινωνία της Υπαίθρου σε ένα Μεταβαλλόμενο Αγροτικό Χώρο”, 311-324, 2002
48. Θεοδωροπούλου Ε., Κ. Μπάρδα, Κ. Αποστολόπουλος. Η φυσιογνωμία του Θεσσαλού
βιοκαλλιεργητή και η στάση του καταναλωτικού κοινού της Μαγνησίας στα βιολογικά προϊόντα.
Πρακτικά Ημερίδας Βιολογική Γεωργία: Φυτική και Ζωική Παραγωγή, Δίκτυο Βιολογικής Γεωργίας,
Βόλος, 139-153, 2001.
49. Θεοδωροπούλου E., Κ. Αποστολόπουλος, Γ. Θεοδωρόπουλος. Η επίδραση των χαρακτηριστικών της
εκμετάλλευσης και του ιδιοκτήτη της στην αποδοτικότητα των συστηματικών χοιροτροφικών
εκμεταλλεύσεων της χώρας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. “Αναζητώντας το Αύριο
της Ελληνικής Γεωργίας”. Θεσσαλονίκη, 522-532, 2000.
50. Theodoropoulou Ε., C. D. Apostolopoulos. The influence of agritourism and its parallel activities on
the differentiation of the rural system in disadvantaged areas of Greece. 4th European Symposium on
European Farming and Rural Systems. Research and Extension into the Next Millennium.
Environmental, agricultural and socio-economic issues, Volos, Greece. 379-386, 2000.
51. Theodoropoulou E. A Survey of the characteristics of the industries and the profile of the labor force
for implementing the restructure of the shipbuilding sector of the wider Pireaus area in Greece.
Employment Week 98. The 6th European Conference and Exhibition. European Commission,
Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, DGV. Employment
Week 98. Βρυξέλλες, 83-85, 1998.
52. Apostolopoulos C.D., E. Theodoropoulou, G. Petrakos, G. Theodoropoulos. Factors affecting the
regional pig meat productivity of the livestock capital of the industrialised pig production in Greece.
Journal of Agricultural Economics Review, 2(1), 39-46, 2001.
53. Theodoropoulou E., G. Theodoropoulos, G. Petrakos. Factors affecting the efficiency of pig
enterprises in Greece. Journal of Agricoltura Mediterranea 131, 18-25, 2001.
54. Theodoropoulos G., Theodoropoulou E. and Melissaropoulou G. Worm control practices of pig
farmers in Greece. Journal of Veterinary Parasitology, 97, 285-293, 2001.
55. Θεοδωροπούλου Ε., Ν. Μακρυγιάννη, Κ. Μπάρδα, Κ. Δ. Αποστολόπουλος. Το προφίλ του Έλληνα
βιοκαλλιεργητή και η στάση του καταναλωτικού κοινού της χώρας απέναντι στα βιολογικά
προϊόντα. Συλλογικός Τόμος Βιολογική γεωργία: Φυτική και Ζωική Παραγωγή, Δίκτυο Βιολογικής
Γεωργίας, εκδόσεις Σταμούλη, 215-228, 2000.
56. Theodoropoulou H., Theodoropoulos G., Zervas G. Employment of farmers in the sheep and goat
livestock sector of the Trikala region in Greece. Journal of Economics, Agriculture and Environment.
MEDIT, 1, 37-41, 2000.
57. Theodoropoulos G., H. Theodoropoulou, G. Zervas and E. Bartsiokas. Nematode parasite control
practices of sheep and goat farmers in the region of Trikala, Greece. Journal of Helminthology,
74(1), 89-93, 1999.
58. Theodoropoulos H. Review of Rural/Urban Problem from an Interdisciplinary Perspective.
Mediterranean Perspectives and Proposals. Journal of Economics, Agriculture and Environment.
MEDIT, 3, 24-32, 1999.
59. Θεοδωροπούλου Ε. Προγράμματα Κατάρτισης στην Περιοχή της Ελευσίνας. Πρακτικά Ημερίδας για
την Μαθητική Διαρροή, Προγράμματα Κατάρτισης για τους Προώρα Εξερχομένους από την
υποχρεωτική εκπαίδευση. Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκδόσεις Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, 1999.
60. Θεοδωροπούλου Ε., Δημιουργία Κόμβου Στήριξης Αναδιάρθρωσης στην Περιοχή Πειραιά.
Κοινοτική Πρωτοβουλία για την “Προσαρμογή του Εργατικού Δυναμικού στη Βιομηχανική
Αλλαγή” ADAPT. Εκδόσεις Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, 108-127, 1998.
61. Θεοδωροπούλου Ε., Τσουραπάς Α., Φιλοπούλου Μ., Κουρούνη Ε. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για
την Προώθηση της Απασχόλησης. Εκδόσεις Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, 1-38, 1998.
62. Γ. Θεοδωρόπουλος, Χ. Πλαστήρας, Κ. Μάστορα, Ε. Θεοδωροπούλου, Τα δημογραφικά,
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των κτηνιάτρων στην Ελλάδα. Δελτίον Ελληνικής
Κτηνιατρικής Εταιρείας, 46(3),192-201,1995.
63. Theodoropoulos, H. Local Development and Indicators for Rural Development. Rural Social Science
Social Science Technical Co-operation Network (RUSSTIC), Dublin, Ireland, 1995.
64. Theodoropoulos, H. Review of Rural/Urban Problem from an Interdisciplinary Perspective. Rural
Social Science Social Science Technical Co-operation Network (RUSSTIC), Dublin, Ireland, 1995.
65. Theodoropoulos, H. and M. Smith. Immigration Routes to California. A report in a serries of base
book briefs on trends important to the University of California Agricultural Issues Center's Central
Valley study, 1990.
66. Theodoropoulos, H. and M. Smith. Demographic Characteristics of Immigrants in Central Valley,
California. A report in a serries of base book briefs on trends important to the University of
California Agricultural Issues Center's Central Valley study, 1990.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις
1. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών και
δυσχέρειες σε επαγγελματικό επίπεδο. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων», 8-10 Νοεμβρίου
2012, Αθήνα, 2012.
2. Mitoula R., Theodoropoulou H., Georgitsogianni E. and Balanika F. “The Contribution of Cheeese
Making Factories to Sustainable Local Development. The Case of Elassona” Eurasia Business and
Economics Society. EBES Confenrence. Istanbul, Turkey. May 24-26, 2012.
3. Theodoropoulou H., Sdrali D. “Gender Equality and Women’s Employability in Greece” XXI. IFHE
WORLD CONGRESS. Switzerland 2008.
4. Θεοδωροπούλου Ε., Μπάρδα Κ. Η Απορρόφηση των Αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
στην Αγορά Εργασίας. Μελέτη για την Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων «Η
Απορρόφηση των Αποφοίτων των Πανεπιστημίων στην Αγορά Εργασίας. Αποτελέσματα
πανελλαδικής έρευνας μεταξύ των αποφοίτων των ετών 1998,1999, και 2000». Συνέδριο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Δεκέμβριος 2008.
5. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών
που Υποστηρίζουν τις Γυναίκες στη Συμμετοχή τους στην Τοπική Ανάπτυξη. Ευρωπαϊκό Συνέδριο
με θέμα: «Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΘΙΑθήνα, 27 & 28 Νοεμβρίου, 2007.
6. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Ισότητα των Φύλων και Ανάπτυξη. Η Πολιτική
της Ισότητας των Φύλων σε Τοπικό Επίπεδο και Σχετικές Δράσεις. Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας. Επιμορφωτικό Θεματικό Σεμινάριο με θέμα: «Ισότητα των Φύλων», ΚΕΘΙ Αθήνα,
Οκτώβριος, 2007.
7. Θεοδωροπούλου Ε. Σύγχρονα οικογενειακά πρότυπα. Συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος
της οικογένειας στη σύγχρονη εποχή», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα, 20 Απριλίου, 2007.
9. Theodoropoulou H., Vamvacari M. and Mitoula R. Community development in east prefecture of
Attica, Greece following the 2004 summer Olympic games of Athens. XXIInd Congress of the
European Society for Rural Sociology 20-24 August 2007 in Wageningen, the Netherlands
“Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities: New questions and challenges for rural Europe”..
Book of Abstracts, p. 57. August 20-24, 2007.
10. Barda C., Theodoropoulou H. and Apostolopoulos C. Organic Olive-oil Production in Greece.
Improving Consumer Skills-improving consumer choice. 3rd International Consumer Sciences
Conference. Belfast, England.. Edited C. Strugnell and A. Burns. Proceedings p. 83. June 24-28,
2007
11. Pastrapa E., Sdrali D. and Theodoropoulou H. Children’s involvement in family business.
International Labour Conference. Amsterdam. April 2007.
12. Theodoropoulou, H. and Kyriakopoulou S. The contribution of non-farm small-medium enterprises
to rural development. 7th European Symposium on European Farming and Rural Systems Research
and Extension. New visions for rural areas Changing European farming systems for a better future.
Wageningen, The Netherlands, May 2006.
13. Θεοδωροπούλου Ε. Η Εργαζόμενη γυναίκα και η συμβολή του συζύγου. Περίπτωση μελέτης: Η
πόλη Πάφος της Κύπρου Συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα: Σωστή οικογένεια – ισορροπημένα
άτομα – υγιής κοινωνία για τους νέους της Ευρωπαϊκής Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σύνδεσμος καθηγητών Οικιακής Οικονομίας Κύπρου.
Κύπρος, 7 Οκτωβρίου 2006.
14. Theodoropoulou, H. The contemporary Greek family. Human Prespectives on Sustainable Future.
The 5th International Household and Family Research Conference University of Joensuu, Publication
Series of the Faculty of Education. Finland, Book of Abstracts, p. 15. 2006.
15. Theodoropoulou H. and Sdrali D. Socio-Economic Integration of Immigrants in Florina, Greece.
XXI Congress European Society for Rural Sociology. Book of abstracts. A common European
Countryside? Change and continuity, diversity and cohesion in an enlarged Europe. Keszthely,
Hungary, p. 128. Αύγουστος 22-26, 2005.
16. Θεοδωροπούλου Ε. και Σαίτη Ά. (προσκεκλημένες ομιλήτριες). Διοίκηση και Ναυτιλία. Στοιχεία
Ανάπτυξης της βιωσιμότητας της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας. Ομιλία για το Συνέδριο «Η
Παγκοσμιοποίηση και οι Επιπτώσεις της στη Ναυτιλία και το Περιβάλλον». Πανεπιστήμιο Πειραιά
και Δήμος Άνδρου. Δημαρχείο Άνδρου. Άνδρος, 15-16 Οκτωβρίου, 2004.
17. Κουτρούμπα Κ., Θεοδωροπούλου, Ε. Φωτιάδου, Μ. Στάσεις και απόψεις καθηγητών σχετικά με τη
συνεκπαίδευση σε κανονικές τάξεις στο νομό Αττικής. Στο: Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: Η
ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,. Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου, 2004.
18. Theodoropoulou H. and Apostolopoulos C.D. The influence of producer’s characteristics on the
prospects and productivity of mastic farms on the island of Chios, Greece. XI World Congress of
Rural Sociology. Globalisation, Risks and Resistance in rural economies and societies. Trondheim
Norway, 2004, pp.160-161. Ιούλιος 25-30.
5. Θεοδωροπούλου Ε. Οικονομία του Αγροτικού Χώρου και Ποιότητα Ζωής στην Ελληνική Ύπαιθρο.
Ομιλία για το 2ο Σεμινάριο Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας με θέμα “Περιβαλλοντικοί
Παράγοντες & Ποιότητα Ζωής”. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας &
Οικολογίας. Αθήνα, 6-7 Σεπτεμβρίου 2002.
6. Θεοδωροπούλου Ε. Σύγχρονα οικογενειακά πρότυπα και νεότερες τάσεις της γυναικείας
επαγγελματικής απασχόλησης. Ομιλία για την Επιστημονική Ημερίδα για το “Το ανθρώπινο
περιβάλλον στο επίκεντρο του γνωστικού ενδιαφέροντος της σύγχρονης επιστήμης της Οικιακής
Οικονομίας”. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 18 Μαίου 2001.
7. Θεοδωροπούλου Ε. A Family Profile of Greek Rural Areas Today. Soft tourism. Agritourism and its
parallel activities. The role of women in rural areas. Παρουσιάσεις τεσσάρων διαλέξεων στο
Πανεπιστήμιο του Freising στη Γερμανία. Επίσκεψη καθηγητών στα πλαίσια του προγράμματος
Socrates. Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Sozialpolitik und
Gesundheitsökonomie. Freising, 10-17 Ιουνίου 2001.
8. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Νέες Μορφές Αγροτικής Καλλιέργειας – Βιολογική
Καλλιέργεια. Καρδάμυλα – Ανάπτυξη. Καρδαμυλιτικό Συνέδριο. Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση
Καρδαμύλων. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρδαμύλων. Χίος. 10 –12 Αυγούστου, 2001.
9. Θεοδωροπούλου, Ε. Το Προφίλ της Οικογένειας της Ελληνικής Υπαίθρου. Ημερίδα για τις Όψεις της
σύγχρονης οικογένειας: Διαπολιτισμική και ψυχολογική προσέγγιση του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 10 Μαίου 2000. (CI: 2)
10. Θεοδωροπούλου, Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συνάρθρωση και
Αμοιβαία Γονιμοποίηση. Συνέδριο για την Εκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Νέες ορίζουσες και προοπτικές. Κέντρο Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Διεθνούς Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και Επικοινωνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο “Ιωάννη Δρακόπουλου”, Πανεπιστήμιο Αθηνών 15-16 Μαίου,
2000.
11. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού στην περιοχή
μας και τη δημιουργία απασχόλησης. Ημερίδα ενημέρωσης για τη Τοπική Κοινωνία Κύμης και
Σκύρου. Εισήγηση: Νέες μορφές τουρισμού – εναλλακτικός τουρισμός. ΤΕΔΚ Ν. Ευβοίας,
Πρόγραμμα ΝΕΟΞΕΝΙΟΣ, Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση, Άξονας Youthstart. Κύμη 22
Σεπτεμβρίου 2000, Σκύρος 23 Σεπτεμβρίου 2000.
12. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Γυναικεία απασχόληση - Τοπική ανάπτυξη.
Ημερίδα για την Εξέλιξη στα αγροτουριστικά προϊόντα, γυναικεία επιχειρηματικότητα στην
ύπαιθρο, τάσεις & προοπτικές. Γυναικείος Αγροτ/κος Συνεταιρισμός Ζαγοράς, Δημοτικό Σχολείο
Ζαγοράς, Ζαγορά, 17 Δεκεμβρίου 2000.
13. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια). Δυναμική της οικογένειας – Επικοινωνία..
Πρόγραμμα Σχολής Γονέων. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Χαροκόπου – Καλλιθέας. Αθήνα
19 Δεκεμβρίου 2000.
14. Θεοδωροπούλου, Ε. Αποτύπωση του Προφίλ των Καταρτιζομένων στα Κέντρα Νεότητας του
Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Προβολές, τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας,
Τεύχος 3, σελ 2-3. Απρίλιος, 1999.
15. Θεοδωροπούλου, Ε. Αποτελέσματα του Προφίλ των Πρόωρα Εξερχόμενων από την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση στην Περιοχή της Ελευσίνας. Προβολές, τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας, Τεύχος 4, σελ. 13. Ιούλιος, 1999.
16. Theodoropoulos G., Theodoropoulou H., Zervas G. Nematode parasite control practices of sheep and
goat farmers in the region of Trikala, Greece. 17th International Conference of the World Association
for the Advancement of Veterinary Parasitology, Κοπενχάγη, Δανία. 15-19 Αυγούστου, 1999, b.1.02.
17. Theodoropoulos, H. (προσκεκλημένη ομιλήτρια) Competenxes, Travail et Formation. Colloque.
Institut National des Metiers de la formation., Marceille, France. Septembre 17-18, 1998.
18. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια) Η Εργασία στο Μέλλον-Τάσεις και Προοπτικές
της Αγοράς Εργασίας. Διημερίδα για τις Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση και ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμος Ζωγράφου – Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ζωγράφου,
Ξενοδοχείο Holiday Inn, 17-18 Μαίου, 1998.
19. Theodoropoulos, H. A Pilot Programme on the Vocational Training for Young People who Failed to
complete their Basic School Education. Conference on Integrating all young people into society
through education and training. European Commission, Directorate-General XXII, Education,
Training and Youth, form No 3, Βρυξέλλες, Μάϊος 7-8, 1998.
20. Θεοδωροπούλου, Ε. Δημιουργία Κόμβου Στήριξης Αναδιάρθρωσης στην Περιοχή Πειραιά.
Προβολές, τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, Τεύχος 1, σελ. 15. Απρίλιος-
Ιούνιος, 1998.
21. Θεοδωροπούλου, Ε. Απασχόληση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Πειραιά. Έκδοση του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, Οκτώβριος, 1998.
22. Θεοδωροπούλου, Ε., Μ. Φιλοπούλου, Ε. Αγγελή. Επιδότηση Νέων Ανέργων για τη Δημιουργία
Κοινοπρακτικών Επιχειρήσεων. Προβολές, τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας,
Τεύχος 2, σελ. 5. Δεκέμβριος, 1998.
23. Θεοδωροπούλου, Ε. Ημερίδα για την παρουσίαση της μελέτης με θέμα “Δημιουργία Κόμβου
Στήριξης Αναδιάρθρωσης στην Περιοχή Πειραιά”. Πειραϊκός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής
Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ). Πειραιάς, 10 Ιουνίου 1998.
24. Θεοδωροπούλου Ε. (προσκεκλημένη ομιλήτρια) Διαμόρφωση Πιλοτικού Προγράμματος
Συνεχιζόμενης Κατάρτισης των Πρόωρα Εξερχόμενων από το Σχολικό Σύστημα. Ημερίδα για τη
Τοπική Κοινωνία: Τρόποι και Μέθοδοι για την Εκπαιδευτική Επαγγελματική και Κοινωνική Ένταξη
των Νέων-Ελευσίνα, Οργανισμός Εργατικής Εστίας, 1 Ιουλίου 1998.
25. Theodoropoulos, H. Indicators for Rural Development. First Seminar of RUSSTIC Network. Dublin,
Ireland. January 8-9, 1995.
26. Theodoropoulos, H. The farm structure, the "Culture of Poverty" and community development: A
report from the Central Valley of California. 6th Rural Sociological Summer School. Mediterranean
Agronomic Institute of Chania (M.A.I.Ch), Chania, Crete. Greece. August 20-25, 1994.