Διαβάστε τα Νέα μας

334. Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα

Το σύγχρονο διεθνές νομισματικό σύστημα. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης. Η  έννοια της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και η επίδρασή της στις καταναλωτικές αποφάσεις. Κόστη και οφέλη της νομισματικής ένωσης για τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Υπό μετάβαση οικονομίες: Μακροοικονομικό περιβάλλον, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και επενδυτικές ευκαιρίες. Μάρκετινγκ στο νέο οικονομικό  περιβάλλον. Η Τιμολογιακή πολιτική και το νέο οικονομικό περιβάλλον. Η μικρομεσαία επιχείρηση στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Διδάσκων: Χ. Παπάζογλου, Αναπλ. Καθηγητής